แผ่นดินไหว  เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกตามแนวระหว่างรอยต่อของแผ่นธรณี

ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือตำแหน่งที่เป็นจุดกำเนิดการไหวสะเทือนของแผ่นธรณีหรือเกิดแผ่นดินไหว

จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว คือตำแหน่งของผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ และยังเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น ภูเขาไฟระเบิด หรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดปรมณูใต้ดิน

 การบันทึกข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลก โดยเครื่องไซสโมกราฟ กำหนดไห้ริกเตอร์ เป็นหน่วยวัด โดยวัดจากพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาในรูปของ คลื่นไหวสะเทือน

Advertisements