แนวรอยต่อที่สำคัญที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวมี 3 แนว

  1. แนวรอยต่อที่เกิดล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวค่อนข้างรุนแรง เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ (ร้อยละ 80)

 2. แนวรอยต่อภูเขาแอลล์ และภูเขาหิมาลัย และแถบทะเลเมดิเตอร์เลเนียน (ร้อยละ 15)

 3. แนวรอยต่อที่เหลือ บริเวณแนวสันกลางมหาสมุทรต่าง

ศูนย์การเกิดแผ่นดินไหว

          ศูนย์การเกิดแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นบริเวณแนวรอยต่อของแผ่นธรณีภาค ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ มหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณ ทวีปแถบทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้  บริเวณด้านล่างทวีปยุโรปและด้านบนทวีปแอฟริกา บริเวณทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น และประเทศฟิลิปปินส์

Advertisements