สมมติว่าท่านเป็นนักธรณีวิทยา ทำงานในกรมธรณีวิทยา และขณะนี้ทางกรมธรณีวิทยากำลังขาดข้อมูลการเกิดแผ่นดินไหว ซึ้งข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ จึงมอบหมายให้ท่านทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ  ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดแผ่นดินไหว แล้วท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือไม่

ภารกิจ

1. อธิบายความแตกต่างของคำว่า “ศูนย์การเกิดแผ่นดินไหว” กับ “จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว”

2. อธิบายความหมายของ “คลื่นตัวกลาง” กับ “คลื่นพื้นผิว” ในแต่ละคลื่นแบ่งเป็นคลื่นอะไรบ้าง และแต่ละคลื่นที่แบ่งมีลักษณะอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

3. อธิบายคำว่า “วงแหวนแห่งไฟ” เพราะเหตุใดจึงเรียกเช่นนั้น ท่านคิดว่าคือบริเวณใดบ้าง และท่านมีแนวคิดอย่างไรถ้าประเทศไทยอยู่ในบริเวณนี้

Advertisements