ในขณะที่เด็กหญิงบิวกำลังเล่นอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้าน มีก้อนเมฆสีดำก้อนใหญ่ลอยมาสักพักฝนก็ตกลงมา เด็กหญิงบิวจึงวิ่งไปหลบฝนในบ้าน เมื่อเวลาผ่านไปฝนหยุดตกแล้ว เด็กหญิงบิวก็มองเห็นแอ่งน้ำเล็ก ๆ  อยู่กลางสนาม เด็กหญิงบิวจึงนำเรือมาเล่นลอยน้ำ พอวันต่อมาเด็กหญิงบิวนำเรือไปเล่นที่แอ่งน้ำอีก แต่ปรากฏว่าไม่มีแอ่งน้ำ แล้วแอ่งน้ำนั้นหายไปไหน

 

ภารกิจ

1. การหมุนเวียนของน้ำมีลักษณะอย่างไร จงอธิบาย

2. ฝนมาจากไหน เกิดขึ้นได้อย่างไร  และทำไมจึงเกิดฝน

3. อธิบายการเกิดแอ่งน้ำว่าเกิดขึ้นและหายไปได้อย่างไร

Advertisements